Máy sấy khí hấp thụ

Mô tả

MÁY SẤY KHÍ HẤP THỤ

Máy sấy khí hấp thụ là loại máy sấy khí sử dụng vật liệu hút ẩm cực mạnh, giúp hút độ ẩm trong dòng khí nén. Có hình dáng hai tháp đứng song song, bên trong chứa các hạt hút ẩm, các hạt hút ẩm có nhiệm vụ thẩm thấu nước, giữ lại nước có trong khí nén. Với máy sấy khí kiểu hấp thụ, một tháp sẽ đóng vai trò hút ẩm và tháp còn lại sẽ tái tạo lại khả năng hút ẩm của chất sấy khô. Quá trình tái sinh được được thực hiện song song với quá trình sấy khô khí nén có nghĩa là tháp A và B sẽ làm việc song song với nhau nếu tháp A thực hiện việc sấy khí nén thì tháp B  thực hiện quá trình tái sinh và ngược lại.

Hình ảnh