Bình chứa khí nén

BÌNH CHỨA KHÍ NÉN

Xuất xứ: Việt Nam

Áp suất thủy lực: 17 kg/cm²

Áp suất sử dụng: 8- kg/cm²

Áp kế, van an toàn, van bi xả đáy kèm theo.

Có hồ sơ kiểm định đi kèm

Mô tả

 

BÌNH CHỨA KHÍ NÉN ( AIR TANK )
Bình chứa khí nén đóng một vai trò rất quan trọng trong hệ thống máy nén khí  bởi giá trị thiết kế của nó và bộ nhận khí phù hợp giúp nâng cao tuổi thọ của máy nén khí. Mục đích bình chứa khí nén là lưu trữ khí nén có áp suất. Nó giúp duy trì áp suất không đổi ở hạ lưu làm mát khí nén. Bình chứa khí giúp tách dầu và hơi ẩm ra khỏi khí nén, nó cho phép máy nén khí có mức nghỉ tối ưu.

Bình nén khí 500 Lít.

Bình nén khí 750 Lít.

Bình nén khí 1000 Lít.

Bình nén khí 1500 Lít.

Bình nén khí 2000 Lít.

Bình nén khí 2500 Lít.

Bình nén khí 3000 Lít.

Bình nén khí 3500 Lít.

Bình nén khí 4000 Lít.

Bình nén khí 5000 Lít.

Thông số bình khí nén: